Metsästysohjesääntö

1 §

Seuran metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain yleisessä kokouksessa ja se saatetaan kaikkien seurueen jäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä. Jokainen yhdistyksen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.

2 §

Yhdistyksen metsästysalue, joka käsittää pääasiassa Vehkataipaleen koulupiirin alueen, jaetaan kinkeripiireittäin seuraavasti:

  1. alue, johon kuuluvat Märkälän ja Niemisen kylät sekä osa Jauhialan kylää
  2. alue, johon kuuluvat Viskarilan, Kirvesniemen ja Ampujalan kylät sekä osia Lappeenrannan kaupungista
  3. alue, johon kuuluvat Paarmalan, Kuikkalan, Kattelussaaren ja Kilpiänsaaren kylät, sekä osia Lappeenrannan kaupungista

Seuran jäsen voi vapaasti metsästää pienriistaa oman kinkeripiirinsä alueella. Mikäli seuran jäsen haluaa metsästää oman kinkeripiirinsä ulkopuolella, hänen suositellaan tekevän siitä ilmoituksen ko. kinkeripiirin linkkimiehelle tai ko. kinkeripiirissä asuvalle johtokunnan jäsenelle. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti, puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.

3 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu tuomaan omalle alueelleen yhdistykseen kuulumattoman henkilön/(henkilöitä), yhdistyksen syyskokouksessa vuosittain päätettävin ehdoin.

4 §

Yhdistyksen jäsen on velvollinen pitämään saalispöytäkirjaa kalenterivuosittain. Se tulee toimittaa seuraavan vuoden tammikuun viidenteen päivään mennessä oman alueensa linkkimiehelle joko kirjeitse, tekstiviestillä, faksilla tai sähköpostilla linkkimiesten ja omien viestintämahdollisuuksien mukaan. Linkkimiehet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Linkkimiesten tulee puolestaan toimittaa yhteenveto yhdistyksen sihteerille tammikuun kymmenenteen päivään mennessä.

5 §

Metsästyksessä on noudatettava hyviä metsästystapoja.