Jäsenyys

Uudet jäsenet

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenet seuraan otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee olla yhdistyksessä vähintään kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus. Maanomistajat ja heidän rintaperillisensä, joiden omistukseen kuuluva maa-alue on vuokrattu seurallle metsästyskäyttöön, ovat etusijalla jäseniä valittaessa.

Jäsenvalintaohjesääntö (vahvistettu 19.08.2013)

1. Uudet jäsenet

Pääperiaatteena uusia jäseniä valittaessa on säilyttää päätösvalta omalla paikkakunnalla.

Jäseneksi ottamista harkittaessa kiinnitetään seuraaviin hakijan ominaisuuksiin huomiota tässä tärkeysjärjestyksessä

  • paikkakunnalla asuvat ja seuran alueella maata omistavat
  • muualla asuvat mutta seuran alueella maata omistavat
  • paikkakunnalla asuvat
  • muualla asuvat joiden lähipiiri omistaa paikkakunnalla metsästysseuralle vuokrattua maata
  • muualla asuvat jotka ovat paikkakunnalta lähtöisin
  • seuran alueella kesämökin omistavat
  • muut

Hakijalla on oltava kaksi vähintään kaksi vuotta seuran jäsenenä toiminutta suosittelijaa joista mielellään vähintään toinen paikkakunnalla asuva.

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen ja harkintansa mukaan tuo sen yleisen kokouksen käsittelyyn.

Tapauskohtaisesti ja harkintansa mukaan hallitus ja yleinen kokous voi erityisistä syistä myös poiketa yllämainituista kriteereistä.

2. Koejäsenet

Pääsääntöisesti jokainen uusi jäsen on enintään kolme vuotta koejäsenenä jonka jälkeen yleinen kokous hallituksen esittelemänä joko hyväksyy hänet varsinaiseksi jäseneksi tai hylkää.

Koevuoden aikana hakijaa suositelleet jäsenet toimivat koejäsenen ”kummeina” opastaen häntä seuran tavoille ja alueisiin ja muutenkin seuraavat hänen toimintaansa.

Koeaikana koejäsenen on kerättävä vuosittain vähintään 50 toimintapistettä osoittaen siten aktiivisuutensa seuran toimintaan. Rahalla ostettavat pisteet eivät kelpaa tähän tarkoitukseen.

3. Kunniajäsenet

Sääntöjen mukaan yleinen kokous voi valita kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajan.

Kunniajäsenyyteen tarvitaan merkittävää yhdistyksen hyväksi tehtyä työtä. Kunniajäsen voi olla edelleen aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa mutta normaalisti ei ole enää luottamustehtävissä.

Kunniapuheenjohtajan pitää olla toiminut myös yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4. Säännöt

Muilta osin noudatetaan yhdistyksen voimassaolevia sääntöjä.

Tarkempaa tietoa yhdistyksen säännöissä (katso kohdat 4§ - 7§).

Jäsenanomus PDF-muodossa.

Nykyiset jäsenet

Excel-muodossa olevan toimintakortin voi ladata tästä.

Sääntöjemme mukaan saalisilmoitus on jokaisen jäsenen palautettava seuran sihteerille 15.1 mennessä. Saalisilmoitus ja toimintakortti toimivat samalla palautettavalla kaavakkeella. Sen täyttö on helppoa ja ohje löytyy alempana.

Saalisilmoitus – ja toimintakortin ajatus on pääpiirteittäin seuraava:

Seuramme jäsenen on tarkoitus kerätä pisteitä mahdollisimman paljon kalenterivuoden aikana (tavoite min. 50 pist.)

Pisteitä voi kartuttaa jokainen jäsen melko pienelläkin panostuksella

Jäsen kirjaa pisteet ja saadun saaliin vuoden aikana korttiin

kortti palautetaan seuran sihteerille seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä joko paperimuodossa tai sähköisesti

Kortti toimii siis samalla myös saalisilmoituksena.

Talvikokouksessa kortin palauttaneiden kesken jaetaan palkintoja seuraavasti:

Eniten pienpetopisteitä kerännyt

Eniten toimintapisteitä kerännyt

Lisäksi arvotaan voittaja:

Kaikkien toimintakortin palauttaneiden joukosta


Toimintakortin täyttö- ja palautusohjeen voit ladata tästä

Kortti toimii myös jäsenelle itselleen muistiona aiemmilta vuosilta niin saaliiden osalta kuin muustakin toiminnasta

Toivomme aktiivista otetta seuramme toimintaan. 

Johtokunta