Vehkataipaleen Metsästysyhdistyksen esittely

Vehkataipaleen Metsästysyhdistys on kyläyhteisömme jäsenmäärältään suurin yhdistys. Jäseniä on n. 120. Se vastaa 1/5:aa koko Vehkataipaleen asukasmäärästä. Jäsenmäärä on ollut kasvussa kautta 2000-luvun.

Puolen vuosisadan ikäisen seuramme suosio on taannut sen, että olemme saaneet jäsenistömme käytettäviksi laajimmillaan lähes 5 000 ha:n jahtimaat. Koko vaihtelee metsästyslajeittain. Metsästysvuokrasopimuksia meillä on sekä yksityisten maanomistajien että yhteisöjen kanssa.

Seuramme johtoajatuksena on harjoittaa 1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen, 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ja 3. metsästysampumaurheilua. Seuraamme ei siis tulla pelkästään saalistamaan, vaan Vehkataipaleen Metsästysyhdistyksen jäsen on luonnon hoitaja niin valikoidessaan riistansa kuin vaaliessaan riistaeläinten elinoloja. Niistä huolehdimme mm. viljelemällä neljää seuran riistapeltoa ja useita seuran jäsenten omia riistapeltoja. Mutta yhtä lailla metsiemme lajiston hoitoa on se, kun vehkataipalelainen eränkävijä poistaa luonnosta vieraspetoja, kuten minkkejä ja supikoiria, tai harventaa tuhotasolle noussutta hirvikantaa.

Tarjoamme jäsenillemme myös hyvät mahdollisuudet vaalia eränkäyntitaitojaan. Seurallamme on oma ampumarata, jonka käyttö on jäsenille ilmaista. Vehkataipaleen rata on Taipalsaarella ainoa, jolla voi ampua suurriistan metsästykseen tarkoitetulla kiväärillä. ”Ison” radan vieressä on pienoiskiväärirata. Radalla sekä harjoitellaan että kilpaillaan, myös muissa erätaidoissa kuin ammunnassa.

Vehkataipaleella olemme monessa mukana. Tunnetuin tapahtumamme lienee syksyinen hirvikeitto, jonne saapuu syksystä toiseen kolmisensataa ihmistä, siis puoli Vehkataipaletta, nauttimaan sekä sopasta ja savulihasta että hyvästä seurasta. Yhteiseksi hyväksi toimimme myös ydintoiminnoista poikkeavin tavoin liikenteenohjauksesta kadonneiden henkilöiden etsintään.

Näymme Vehkataipaleella hyvin paitsi toiminnallisesti myös aineellisesti. Vehkataipaleen ydinkeskuksessa sijaitsevat tilamme lienevät tutut useimmille alueen asukkaille. Järjestämmehän niissä avoimien ovien tilaisuuksia. Taukotupaamme, jonka kansainväliset vieraamme ovat ristineet Hirvikirkoksi, vuokraamme myös kyläkuntamme muiden yhteisöjen käyttöön. Samalla tontilla sijaitsevat myös suurikokoisen riistan käsittelytilat. Kuvaavaa lienee se, että koulu, esikoulu, lastentarha ja liikuntasali saavat veden metsästysseuran kaivosta.